Facebook ZKUMAVKY
VŠCHT Praha
Dětský koutek ZKUMAVKA

Vítejte na stránkách dětského koutku VŠCHT

Dětská skupina Zkumavka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je zde pro zaměstnance a studenty školy, ale především pro jejich děti. Cílem tohoto projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu je zlepšení uplatnění rodičů s malými dětmi na trhu práce. Zkumavka se zaměřuje na krátkodobé hlídání, které má umožnit rodičům zapojit se do pracovního či studijního procesu i v případě, že nemohou mít dítě umístěné ve školce či jeslích. Je určena pro děti od dvou let do nástupu povinné školní docházky.. (Zkumavka je v evidenci dětských skupin od 26.10.2015)

Abyste mohli využívat služeb skupiny, musíte být zaměstnancem či studentem VŠCHT Praha. Nejprve je potřeba zaregistrovat sebe a své děti, odevzdat potřebné vstupní formuláře a poté Vám bude odemčet účet k rezervaci docházky.

Aktuality

1.1.2022 Poplatky ve Zkumavce

Poplatky ve Zkumavce pro zaměstnance/studenty VŠCHT v Praze:

  Denní poplatek za pobyt dětí v polodenní docházce činí 63 Kč, při celodenní docházce pak 125 Kč.

   Stravné činí za přesnídávku a svačinu 17 Kč za ks, a za oběd 35 Kč.

Evropský sociální fond
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
VŠCHT Praha
VŠCHT Praha